Zazdrość a seks

Większość z nas, zwłaszcza w "ostrej" fazie zakochania, odczuwała w różnym stopniu zazdrość o partnera. Zdarza się, że uczucie to bywa przyczyną wielu konfliktów, a nawet dramatów. Okazuje się, że między popędem seksualnym a zazdrością zachodzi wyraźny związek.

Zazdrość jest tym silniejsza, im mocniejszy jest popęd seksualny. Dlatego też objawów nadmiernej, patologicznej zazdrości nie spotyka się np. u mężczyzn z zaburzonym popędem płciowym lub u kobiet nie odczuwających potrzeb seksualnych. Czasem z resztą zgadzają się one na pozamałżeńskie kontakty seksualne męża pod warunkiem, że nie ucierpi na tym trwałość pożycia małżeńskiego.

Natomiast jeśli ktoś odczuwa potrzeby seksualne, ale jednocześnie cierpi na zaburzenia sprawności seksualnej - zazdrość może przybrać duże rozmiary. Powstaje obawa, że niezaspokojony partner będzie nawiązywał nowe kontakty i odejdzie.

Kobiety nie odczuwające potrzeb seksualnych, cierpiące na brak orgazmów przejawiają różne zachowania. Często odczuwają zazdrość, że mąż mógłby większą satysfakcję seksualną uzyskać z inną partnerką. Dlatego niektóre udają przeżywanie orgazmu, inne w ogóle odrzucają współżycie seksualne z mężem (odczuwają wstręt) i godzą się, żeby mąż nawiązywał kontakty erotyczne z innymi kobietami, a one same tłumią uczucie zazdrości.

Do wystąpienia uczucia zazdrości przyczyniają się pewne szczególne cechy:

  1. Poczucie niższości w zakresie wykształcenia, wyglądu zewnętrznego, pochodzenia społecznego i inne. Człowiek mający kompleksy ma także obniżone poczucie własnej wartości, obawia się, że partner spotka kogoś "lepszego". Pojawia się u niego podejrzliwość i zazdrość.
  2. Silny egocentryzm, kiedy partnera traktuje się jak własność, a jego kontakty z innymi ludźmi - jak zamach na dobra osobiste.
  3. Przypisywanie partnerowi własnych uczuć i myśli. Jeżeli jeden z partnerów odczuwa potrzebę "sprawdzenia się" z kimś innym, to często tą właśnie myślą obciąża partnera. Jeżeli, faktycznie miała miejsce zdrada, to partner który jej dokonał, często jest przekonany o tym, że druga strona robi dokładnie to samo.
  4. Inną przyczyną nadmiernej zazdrości są zaburzenia psychoseksualne (zbyt małe lub nadmierne potrzeby, zaburzenia potencji).
  5. Nadmierna podejrzliwość i nieufność wobec ludzi.

Sposób, w jaki ujawnia się zazdrość jest bardzo różny i zależy między innymi od stopnia zagrożenia. Im bardziej jest zagrożony związek lub niższa kultura, tym gwałtowniejsze reakcje zazdrości.

Pokrewne artykuły:

Człowiek opanowany nadmierną zazdrością sam cierpi najbardziej, w różnych sytuacjach codziennych upatrując zagrożenia, szukając dowodów niewierności. Chciałby całkowicie izolować partnera od otoczenia. Charakterystyczne staje się obniżenie krytycyzmu i snucie nawet najbardziej nieprawdopodobnych przypuszczeń, a robią to często ludzie inteligentni.

W skrajnych przypadkach dochodzi do drastycznych scen i agresji. Partner zazdrośnika często przeżywa koszmar. Izolacja od otoczenia oraz awantury i napięcie w domu są trudne do zniesienia. W takiej sytuacji nawet w najbardziej zakochanej osobie miłość topnieje i w efekcie partner pragnie tylko jednego – uciec.

Zazdrość jest silnie powiązana z miłością erotyczną. Im silniejsza miłość erotyczna, tym silniejsze uczucie zazdrości. Jeśli do tego dołączą się inne przyczyny (niska samoocena, podejrzliwość), zazdrość może być bardzo silna nawet wtedy, gdy miłość słabnie lub mija.

Odpowiedzi

Nasz związek zawsze przeżywał kryzysy. Po kłótniach następowało pojednanie. Czasem myślę, że powinniśmy się rozstać, pomimo że się bardzo kochamy, zwłaszcza że zdaniem znajomych nie tak powinien wyglądać dobry związek. Co wy o tym sądzicie?

Nie ma jednej recepty na dobry związek, zatem fakt, że wasz układ nie jest pozbawiony przysłowiowych cierni, nie oznacza, że nie ma on sensu. Zdarza się, że pod brakiem konfliktów kryje się obojętność, podczas gdy wam przynajmniej zależy na sobie, więc próbujecie się nawzajem przekonywać.

Reasumując, sami musicie zdecydować, jaki jest wasz związek. Ludzie patrzący z zewnątrz nigdy nie potrafią trafnie ocenić właściwego stanu małżeństwa czy stałego układu partnerskiego i niejednokrotnie są w dużym błędzie, jeśli chodzi o prawdziwe jego oblicze. Każdy związek ma swój indywidualny charakter i jeśli wam jest w nim dobrze, spełniony jest najważniejszy warunek.

Miłość erotyczna jest ogromną siłą napędową, stymulującą zachowanie i działanie człowieka. Pod jej wpływem uczucie zazdrości, które wcześniej było umiarkowane i dobrze kontrolowane, może ulec wyolbrzymieniu. Często towarzyszy, temu samodręczenie się. Pomimo tego, że zazdrość jest pochodną istnienia miłości, to zazdrość nadmierna jest sprzeczna z istotą miłości. Człowiek opanowany takim uczuciem kocha partnera miłością erotyczną, ale zachowuje się tak jakby go nienawidził.

Osoby przeżywające tego rodzaju uczucia bywają nim tak zmęczone, że szukają pomocy między innymi u psychologów. Psychoterapia jest zwykle skuteczna, ale leczy się nie samą zazdrość, a przyczyny ją wywołujące.

Pokrewne artykuły