Regulamin serwisu

 1. Korzystanie z serwisu agnieszka.com.pl oznacza akceptację jego regulaminu oraz polityki cookies.
 2. Korzystanie z serwisu oraz wszystkich jego artykułów, porad i zasobów jest bezpłatne i nie ma charakteru zarobkowego.
 3. Artykuły i inne publikacje służą tylko w celach informacyjnych oraz edukacyjnych i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu.
 4. Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Właściciel serwisu nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w serwisie ponosi użytkownik serwisu.
 5. Zdjęcia zamieszczone w działach "Narządy płciowe kobiety", "Rozwój płciowy kobiety", "Narządy płciowe mężczyzny", "Pozycje erotyczne" oraz w innych artykułach, pełnią rolę informacyjną i edukacyjną oraz mają za zadanie pokazać budowę i położenie żeńskich i męskich, zewnętrznych narządów płciowych. W żaden sposób nie mogą być kojarzone i identyfikowane z materiałami pornograficznymi.
 6. Właściciel serwisu zabrania kopiowania i wykorzystywania artykułów, zdjęć, szkiców i innych treści będących własnością serwisu, bez jego zgody.
 7. Właściciel serwisu, administrator i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści wpisów dodawane przez użytkowników i zastrzegają sobie prawo do ich edycji, skrótów, nieprzyjęcia do emisji lub usunięcia treści dodanych za pomocą serwisu, a zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa i prywatność innych osób.
 8. Właściciel serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie będzie nigdy przekazywać danych osobowych zarejestrowanych użytkowników osobom postronnym. Umieszczanie danych osobowych w formie wpisów korzystając z formularza emitującego komentarze, oznacza udostępnienie tych danych wszystkim użytkownikom serwisu (także niezalogowanym) do ich przeglądania. Właściciel serwisu, administrator i moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia tych danych.
 9. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń, wpisów, komentarzy oraz reklam.
 10. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia zamieszonych publikacji w ramach swojego konta. Usunięcie następuje po wysłaniu wiadomości e-mailowej do administratora lub moderatorów z informacją które dane mają zostać usunięte oraz udowodnienie autorstwa tych treści.
 11. W serwisie agnieszka.com.pl obowiązuje zakaz reklamowania innych serwisów internetowych bez zgody właściciela.
 12. Kontakt z administratorem serwisu, administratorem forum oraz w sprawach ogólnych znajduje się na podstronie kontakt.
 13. Niniejszy regulamin nie dotyczy forum dyskusyjnego bedącego odrębną częścią serwisu agnieszka.com.pl. Forum posiada oddzielny i własny regulamin. Regulamin forum