Gimnastyka codzienna

Nasze codzienne życie nie stwarza zbyt wielu okazji do ruchu. Wraz z rozwojem motoryzacji powszechne stało się korzystanie z samochodów, na wyższe piętra wjeżdżamy windami, w pracy wyręcza nas technika (mechanizacja i automatyzacja), podobnie dzieje się przy różnego rodzaju zajęciach domowych.

Wolny czas coraz częściej i chętniej spędzamy przed telewizorem. Siedzący, pozbawiony wysiłku fizycznego i ruchu tryb życia ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i wydolność organizmu. Stajemy się skłonni do otyłości i podatni na takie choroby jak zawał serca, choroby układu oddechowego i krążeniowego, nerwice, impotencja itp. Zmniejsza się również odporność na działanie stresów. Wszyscy, którzy chcą zachować zdrowie i dobre samopoczucie oraz dobrą kondycję seksualną, powinni codziennie przeznaczyć trochę czasu na gimnastykę, spacery lub bieganie, w miarę możliwości uczestniczyć w grach sportowych (siatkówka, koszykówka, tenis). Dobrą formą aktywnego wypoczynku jest jazda na rowerze, łyżwach, nartach, pływanie itp. a także praca na działce. Daje to nam wiele korzyści we wszystkich okresach życia.

W młodości aktywność ruchowa jest dla organizmu bodźcem rozwojowym, kształtuje prawidłową postawę i układ mięśniowy, uelastycznia stawy. U ludzi dorosłych podtrzymuje sprawność organizmu oraz zapobiega skutkom jednostronnych obciążeń w pracy zawodowej. Usuwa również zmęczenie psychiczne. Osobom starszym umożliwia zachowanie sprawności do późnych lat życia. Ludzie starsi oraz chorzy powinni przed przystąpieniem do systematycznych ćwiczeń ruchowych zasięgnąć porady lekarza. Gimnastyce należy poświęcać dziennie przynajmniej kilkanaście minut w porze dla nas odpowiedniej, ale nigdy bezpośrednio po posiłkach. Ćwiczenia należy wykonywać na świeżym powietrzu lub w mieszkaniu przy szeroko otwartym oknie.

Proponuję 2 zestawy ćwiczeń:

  • A - o mniejszym stopniu trudności
  • B - o większym stopniu trudności

Każdy zestaw ma po 9 ćwiczeń. Początkującym zalecam zacząć od zestawu A i wykonywać od 6 do 8 lub więcej powtórzeń każdego ćwiczenia.

Ćwicząc, należy się liczyć z własnymi możliwościami uwarunkowanymi wiekiem, stanem zdrowia i ogólną sprawnością. Można zmniejszać obszerność ruchu oraz liczbę powtórzeń. Osoby o małej sprawności fizycznej powinny zaczynać gimnastykę od wykonywania trzech pierwszych ćwiczeń zestawu A (nr 1, 2, 3) i stopniowo dodawać kolejne 3 ćwiczenia (nr 4, 5, 6) aż do wykonania w jednym dniu pełnego treningu składającego się z 9 ćwiczeń. Następnie przy zachowaniu tej samej zasady powinno się wykonywać ćwiczenia zestawu B (trudniejszego). Do gimnastyki należy ubrać się w odpowiedni strój nie krępujący ruchów. Po zakończeniu ćwiczeń wskazany jest prysznic.

Zestaw A

1. Pozycja wyjściowa:

Stanąć w rozkroku, ramiona w górze. Krążenia ramion przodem w dół. To samo tyłem w dół.

2. Pozycja wyjściowa:

Stanąć przy krześle, stopy zwarte, lewa ręka oparta na krześle, prawa ręka opuszczona. Wymachy prawej nogi w przód i w tył. To samo lewą nogą opierając na krześle prawą rękę.

3. Pozycja wyjściowa:

Stanąć w rozkroku, dłonie oparte na biodrach. Skłony tułowia w lewą i w prawą stronę.

4. Pozycja wyjściowa:

Stanąć, stopy zwarte, ramiona opuszczone. Wznosić ramiona bokiem w górę - wdech. Opuszczenie ramion bokiem w dół, z przejściem do stania na stopach - wydech.

5. Pozycja wyjściowa:

Stanąć przy krześle, lewa ręka oparta na krześle, prawa ręka oparta na biodrze. Wymachy prawej nogi w bok. To samo lewą nogą, opierając prawą rękę na krześle.

6. Pozycja wyjściowa:

Stanąć w rozkroku, ramiona w górze. Wykonać skłon tułowia w przód, ramiona wyprostowane w dół. Powrót do pozycji wyjściowej i skłon tułowia w tył.

7. Pozycja wyjściowa:

Usiąść na podłodze, nogi wyprostowane i zwarte, ramiona proste w tyle, dłonie opierają się o podłoże. Uginanie i prostowanie ramion.

8. Pozycja wyjściowa:

Stanąć, stopy zwarte, ramiona w bok. Podnieść lewą nogę ugiętą w kolanie, z opuszczeniem ramion i klaśnięciem dłońmi pod lewą nogą. To samo wykonać z prawą nogą.

9. Pozycja wyjściowa:

Usiąść na podłodze, nogi ugięte i skrzyżowane (siad krzyżny), dłonie oparte na karku, łokcie w bok. Wykonać skręty tułowia na przemian raz w lewą i raz w prawa stronę.


Zestaw B

1. Pozycja wyjściowa:

Klęknąć na obydwu kolanach i usiąść na piętach z opadem tułowia w przód, ramiona proste, dłonie oparte o podłoże. Wyprostować nogi w stawach kolanowych i wykonać skłon podparty.

2. Pozycja wyjściowa:

Położyć się na prawym boku, prawa ręka wyprostowana w górze, lewa ręka opuszczona wzdłuż tułowia. Wymach nogi lewej w przód i w tył, a następnie to samo nogą prawą, leżąc na lewym boku.

3. Pozycja wyjściowa:

Stanąć w rozkroku, ramiona wyprostowane w górze. Obszerne krążenie tułowiem i głową w lewo. To samo w prawo.

4. Pozycja wyjściowa:

Usiąść na podłodze, nogi ugięte i rozwarte, stopy oparte na podłodze, dłonie oparte na kolanach od zewnątrz. Dotknąć prawym kolanem podłoża. Powrót do pozycji wyjściowej i to samo lewym kolanem.

5. Pozycja wyjściowa:

Stanąć, stopy zwarte, ramiona opuszczone. Ugięcie w kolanie nogi i wznoszenie jej w prawo z przenoszeniem ramion w lewą stronę. To samo wykonać, unosząc drugą nogę.

6. Pozycja wyjściowa:

Stanąć w rozkroku, ramiona proste. Wykonać skrętoskłony tułowia do lewej nogi i na przemian do prawej nogi z wymachem ramion (prawe ramię sięga dłonią do lewej stopy, lewe ramię w tył do góry i odwrotnie)

7. Pozycja wyjściowa:

Klęknąć na obydwu kolanach, ramiona ugięte, dłonie oparte na podłodze. Wyprostowanie ramion i klaśnięcie w dłonie. Powrót do pozycji wyjściowej.

8. Pozycja wyjściowa:

Położyć się na brzuchu, nogi zwarte i ugięte w kolanach pod kątem prostym, ramiona w bok, oparte o podłogę. Przeniesienie stóp w lewo i położenie na podłodze. To samo ćwiczenie w prawą stronę.

9. Pozycja wyjściowa:

Położyć się na podłodze na plecach, nogi wyprostowane i zwarte, ramiona w bok. Ugiąć nogi i zbliżyć do klatki piersiowej, przenoszenie nóg w lewo z położeniem ich na podłożu kolanami przy łokciu lewego ramienia. To samo w prawą stronę i na końcu wyprostować nogi do pozycji wyjściowej.

Pokrewne artykuły