Rodzaje stosunków płciowych i spółkowania

Stosunek płciowy inaczej nazywany spółkowaniem, czyli zespolenie płciowe, jest to zbliżenie mężczyzny i kobiety, w którym dochodzi do bezpośredniego zjednoczenia się narządów płciowych. Spółkowanie rozpoczyna się w momencie wprowadzenia członka do pochwy, a kończy się jego usunięciem, następującym zwykle po wytrysku nasienia.

Istotnym elementem spółkowania są ruchy frykcyjne (tj. pocieranie członkiem w stanie erekcji o ściany pochwy), które powodują narastanie podniecenia seksualnego i rozkoszy. W prawidłowych warunkach doprowadza to do orgazmu u kobiety i mężczyzny (u mężczyzny także do wytrysku nasienia).

Aby mogło dojść do udanego spółkowania, oboje partnerzy muszą wykazywać sprawność seksualną. U mężczyzny sprawność seksualna polega na wystąpieniu erekcji członka oraz utrzymywaniu się tej erekcji, dopóki kobieta nie przeżyje orgazmu. Wszelkie zaburzenia w postaci braku erekcji, niedostatecznie silnej erekcji, zaniku erekcji w trakcie spółkowania lub wczesnego wytrysku nasienia (w ślad za czym następuje zanik erekcji członka) - utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy przebieg spółkowania.

U kobiety sprawność seksualna polega na wystąpieniu tzw. zespołu gotowości seksualnej. Wyraża się on w zmianach zachodzących w obrębie narządu płciowego (wydzielina śluzu w pochwie, rozluźnienie mięśni okołopochwowych), których celem jest przygotowanie się do spółkowania. Zaburzenia zespołu gotowości seksualnej, utrudniające mechanikę spółkowania, przejawiają się w niedostatecznym wydzielaniu śluzu (co zwiększa tarcie, utrudnia wprowadzenie członka do pochwy i przebieg spółkowania) oraz w niedostatecznym rozluźnieniu mięśni okołopochwowych, co może utrudniać wprowadzenie członka do pochwy. Zaburzenia te pojawiają się najczęściej jako wyraz braku akceptacji partnera oraz braku podniecenia seksualnego, spowodowanego przez nieadekwatną lub zbyt krótkotrwałą stymulację seksualną ze strony partnera, zaburzenia libido lub niesprzyjającą sytuację, wzbudzającą różne obawy.

Tematy z forum:

Stosunek powtarzany

Jest to spółkowanie odbywane w krótkim czasie po poprzednim, zanim u kobiety całkowicie ustąpiło podniecenie seksualne. Stwarza ono korzystne warunki dla przeżycia orgazmu przez kobietę, zwłaszcza wtedy, gdy nie doszło do niego przy poprzedzającym spółkowaniu. Ponieważ u kobiety występuje tzw. zaleganie podniecenia seksualnego, zgodnie z mechanizmem akumulacji prowadzi to do szybkiego przebiegu podniecenia seksualnego oraz do przeżycia silnego orgazmu.

Stosunek przedłużony

Spółkowanie przedłużone jest to spółkowanie ze świadomym opóźnieniem wytrysku nasienia u mężczyzny dla przedłużenia czasu orgazmu, lecz w postaci długotrwałej ekstazy, doprowadzającej do ogólnego "wyczerpania emocjonalnego". Są to ludzie nastawieni nie orgazmocentrycznie (pogoń za przeżyciem orgazmu), lecz ekstazocentrycznie (pragnienie przeżywania długotrwałych stanów ekstatycznych).

Pozycje tylne są podniecające dla wielu kobiet twierdzących, że czują się wtedy całkowicie odsłonięte i słabe.

Dla wielu kobiet pozycje tylne pobudzające punkt G są najlepszą, czasem jedyną drogą do orgazmu.

Stosunek przerywany

Spółkowanie przerywane jest to spółkowanie, w czasie którego dochodzi do usunięcia członka z pochwy celem uniknięcia wytrysku nasienia do pochwy i zapłodnienia. Do wytrysku dochodzi poza pochwą.

Spółkowanie przerywane - jako metoda antykoncepcji, ma małą skuteczność. U mężczyzn niezrównoważonych nerwowo i mających niewielkie doświadczenia seksualne (a także cierpiących na zbyt wczesny wytrysk nasienia) jest metodą antykoncepcji bardzo zawodną, gdyż spóźnione usunięcie członka z pochwy może spowodować niezamierzone zapłodnienie nawet wtedy, gdy do pochwy przedostanie się niewielka ilość nasienia.

Stosunek przerywany może wywierać zły wpływ na przebieg cyklu reakcji seksualnych oraz znacznie obniżać poziom satysfakcji seksualnej. Koncentracja uwagi na przebiegu podniecenia seksualnego (celem odpowiednio wczesnego usunięcia prącia z pochwy) obniża towarzyszące seksualne napięcia emocjonalne. U mężczyzny jest to wzmacniane poprzez gwałtowne przerwanie dopływu bodźców podniecających, związane z usunięciem członka z pochwy, co zaburza przeżycia związane z orgazmem. U kobiety koncentracja uwagi na przebiegu spółkowania połączona jest często z lękiem, "aby nie było zbyt późno" co często w ogóle uniemożliwia przeżycie orgazmu. U niektórych ludzi praktykowane przez dłuższy czas spółkowanie przerywane wiedzie do lękowego nastawienia do spółkowania w ogóle, do wzmożonej nerwowości oraz rozwoju zniechęcenia seksualnego.

Stosunek hiszpański

Jest to spółkowanie zakończone wytryskiem nasienia w dolnej części pochwy (blisko wejścia do niej). Spółkowanie hiszpańskie stwarza bardzo duże zagrożenie niezamierzonego zapłodnienia, gdyż jest bardzo niepewną metodą antykoncepcji. Jako metoda antykoncepcji spółkowanie to stosowane było często dawniej, obecnie zostało prawie całkowicie zarzucone.

Stosunek saksoński

Jest to spółkowanie, w czasie którego kobieta (czasem mężczyzna) tuż przed wytryskiem nasienia silnie uciska ręką nasadę członka. Uniemożliwia to przedostanie się nasienia do ujścia zewnętrznego cewki moczowej, wskutek czego przedostaje się ono do pęcherza moczowego (wytrysk do pęcherza). Spółkowanie saksońskie jako metoda antykoncepcji, stosowane nawet przez doświadczonych partnerów, nie zapewnia uniknięcia niepożądanej ciąży, a ponadto może doprowadzić do zaburzeń w zakresie normalnego przebiegu reakcji seksualnych (utrwalenie się mechanizmu wytrysku nasienia do pęcherza moczowego).

Stosunek przedsionkowy

Spółkowanie przedsionkowe polega na tym, że mężczyzna nie wprowadza do pochwy całego członka, lecz tylko jego koniec do przedsionka pochwy. Może to być spowodowane chęcią zachowania istniejącej błony dziewiczej lub chęcią zapobiegania w ten sposób ciąży (metoda bardzo niepewna). Czasem spółkowanie przedsionkowe wynika z konieczności (np. gdy erekcja członka jest zbyt słaba i nie pozwala na wprowadzenie go do pochwy lub gdy, po wprowadzeniu, erekcja zanika).

Pokrewne artykuły