Seks bez obaw - poradnik antykoncepcji

Zawarte w tym poradniku artykuły dotyczą problemu fizjologii zapłodnienia oraz metod zapobiegania ciąży.

Informacje tu zamieszczone są adresowane głównie do młodych mężczyzn i kobiet, rozpoczynających współżycie płciowe, którym zagadnienia dotyczące ciąży i jej zapobiegania są nieznane, bądź znane w niewystarczającym stopniu. Niniejsze artykuły nie mają charakteru naukowego, mają za zadanie przedstawić zawarte tu problemy w sposób jasny i zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, nie traktując równocześnie tematu nazbyt ogólnikowo.

Można tu również znaleźć opis różnych metod i środków antykoncepcyjnych oraz ich podstawowe wady i zalety.