Regulamin serwisu

 • Korzystanie z serwisu agnieszka.com.pl oznacza akceptację jego regulaminu oraz polityki cookies.

 • Korzystanie z serwisu oraz wszystkich jego artykułów, porad i zasobów jest bezpłatne i nie ma charakteru zarobkowego.

 • Artykuły i inne publikacje służą tylko w celach informacyjnych oraz edukacyjnych i nie mogą być traktowane jako porada medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu.

 • Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Właściciel serwisu nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w serwisie ponosi użytkownik serwisu.

 • Zdjęcia zamieszczone w działach "Narządy płciowe - budowa" i "Pozycje erotyczne" pełnią rolę informacyjną i edukacyjną oraz mają za zadanie pokazać budowę i położenie żeńskich, zewnętrznych narządów płciowych. W żaden sposób nie mogą być kojarzone i identyfikowane z materiałami pornograficznymi.

 • Właściciel serwisu zabrania kopiowania i wykorzystywania artykułów i innych treści będących własnością serwisu, bez jego zgody.

 • Właściciel serwisu, administrator i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści wpisów dodawane przez użytkowników i zastrzegają sobie prawo do ich edycji, skrótów, nieprzyjęcia do emisji lub usunięcia treści dodanych za pomocą serwisu a zawierających treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa i prywatność innych osób.

 • Właściciel serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie będzie nigdy przekazywać danych osobowych zarejestrowanych użytkowników osobom postronnym. Umieszczanie danych osobowych w formie wpisów korzystając z formularza oznacza udostępnienie tych danych wszystkim uzytkownikom serwisu (także niezalogowanym) do ich przeglądania. Właściciel serwisu, administrator i moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia tych danych.

 • Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń, wpisów oraz reklam.

 • Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta oraz zamieszonych w jego ramach publikacji lub zdjęć. Usunięcie następuje po wysłaniu wiadomości e-mailowej do właścicielki serwisu, administratora lub moderatorów z informacją które dane mają zostać usunięte.

 • W serwisie agnieszka.com.pl obowiązuje zakaz reklamowania innych serwisów internetowych bez zgody właściciela.

 • Kontakt z administratorem serwisu: admin@agnieszka.com.pl

 • Niniejszy regulamin nie dotyczy forum dyskusyjnego bedącego odrębną częścią serwisu agnieszka.com.pl. Forum posiada oddzielny i własny regulamin. LINK