Metoda objawowotermiczna

Metoda ta łączy w sobie elementy niektórych opisanych powyżej metod antykoncepcji i wykorzystuje takie ich elementy jak:

 • pomiar temperatury ciała (metoda termiczna);
 • zmiany wyglądu śluzu szyjkowego (metoda owulacji);
 • obliczanie okresu płodnego (metoda kalendarzowa);
 • obserwacja objawów towarzyszących jajeczkowaniu

U części kobiet podczas jajeczkowania występują wyraźnie odczuwalne objawy uwalniania komórki jajowej z jajnika - czyli owulacji. Do najczęstszych spośród nich należą:

 • ból owulacyjny - w prawej lub lewej części, bądź w całym podbrzuszu, a także w okolicy krzyżowo-lędżwiowej utrzymujący się przez okres jednego do dwóch dni;
 • plamienie z pochwy trwające 1-2 dni;
 • uczucie obrzmienia, bolesności sutków;
 • zmiany cech szyjki - położenia, rozwarcia, wilgotności - ocenianych dotykiem przez kobietę.

Uwaga!

Istnieją różne sposoby wykorzystywania metody objawowo - termicznej. Do wyznaczania niepłodności przedowulacyjnej wykorzystać można albo metodę kalendarzową albo metodę obserwacji śluzu szyjkowego.

Jeżeli stosuje się obie metody równolegle to w przypadku różnicy w wyznaczeniu pierwszego dnia okresu płodnego, za obowiązujący przyjmuje się dzień wcześniejszy. Koniec okresu płodnego wyznaczyć można metodą termiczną lub metodą obserwacji śluzu. Gdy wyznaczone dni nie są identyczne, bierze się pod uwagę dzień późniejszy. Okres płodny oceniać można dzięki cyklicznym zmianom cech szyjki macicy. Oceny szyjki dokonuje kobieta poprzez dotyk. Ocena cech szyjki przez kobietę i sposób jej wykonania zależy od samej kobiety.

Można posłużyć się metodą opisaną w części dotyczącej uzyskiwania śluzu szyjkowego dla potrzeb metody Billingsów. Skuteczne stosowanie tej odmiany antykoncepcji wymaga pewnego doświadczenia. Kobieta zdobywa je stopniowo, z upływem czasu stosowania metody. Istotna jest dokładność prowadzenia notatek i rzetelność samoobserwacji. Trzeba zaznaczyć, iż niektóre kobiety nie potrafią oceniać właściwie zachodzących zmian. Jest to tym bardziej zrozumiale, że nie zawsze zmiany są odpowiednio nasilone. W fazach niepłodnych szyjka macicy jest twardsza, łatwiej dostępna przy badaniu, jej ujście zewnętrzne jest zamknięte. W fazie płodnej szyjka jest miękka, unosi się ku górze (badając w pozycji stojącej) a jej ujście zewnętrzne jest otwarte na szerokość opuszki palca.

Współczynnik Pearla wynosi dla tej metody (w zależności od autorów) 33 - 35 (patrz wskaźnik Pearla).

Pokrewne artykuły

 • Wskaźnik Pearla

  Współczynnik lub inaczej wskaźnik Pearla określa ryzyko zaistnienia ciąży pomimo prawidłowego stosowania metody antykoncepcji. Wskaźnik ten oparty jest na prawach statystyki. Jego wielkość ma za zadanie poinformowanie o tym jak skuteczna jest dana metoda antykoncepcji...

 • Pigułki antykoncepcyjne

  Doustne pigułki antykoncepcyjne są jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży oraz jedną z najpopularniejszych metod planowania rodziny stosowanych przez kobiety. Pigułki nadają się dla większości kobiet w wieku rozrodczym...

 • Seks bez obaw - poradnik antykoncepcji

  Zawarte w tym poradniku artykuły dotyczą problemu fizjologii zapłodnienia oraz metod zapobiegania ciąży...