Seks przedmałżeński

Jak ważny jest seks przed ślubem? Czy jest on tylko krótkotrwałą przyjemnością, czy też fundamentem trwałego szczęścia? Wielu młodych ludzi czuje się zmuszonych do podjęcia współżycia w swoich związkach jeszcze zanim stają się do tego gotowi. Często później żałują tej decyzji.

Zdobywanie doświadczenia seksualnego przed ślubem nie jest wcale tworem naszych czasów, jednak zmieniło się, szczególnie względem dawnych lat to, że coraz bardziej powszechna staje się akceptacja zdobywania doświadczenia seksualnego jako ważnego składnika bliskiego związku bez względu na to czy prowadzi on ostatecznie do małżeństwa czy nie.

Statystyki wykazują, że więcej niż 95% osób wstępujących w związki małżeńskie ma za sobą doświadczenie stosunku seksualnego ze swoim partnerem. Wiele też osób miało związki seksualne z innymi partnerami. To, że przedmałżeńskie doświadczenie seksualne bywa uważane za pożądane, a nie za wstydliwe i wiązane z poczuciem winy, jest wynikiem splotu wielu czynników. Choć nie zawsze wyważona, to jednak koncentracja mediów na sprawach seksu przyczyniła się do rozpropagowania bardziej tolerancyjnej postawy nawet wśród starszego pokolenia, które zostało wychowane w przekonaniu, że seks jest wyłączną domeną życia małżeńskiego. Fakt, że ludzie są bardziej otwarci w tej sprawie może być wynikiem sytuacji, w której wielu ludzi zna związki partnerskie, o których jednocześnie wie, że miały niejeden związek seksualny przed ślubem.

Spełnienie seksualne

Zarówno pary jak i osobno ludzie ulegają rosnącemu wpływowi pozytywnego poglądu na seks, głoszonemu przez terapeutów i autorów książek dotyczących związków międzyludzkich, zachęcających oboje partnerów do szukania wyższego poziomu zaspokojenia seksualnego w ramach związku.

Szczególnie kobiety zaczęły doceniać to, że mają prawo do spełnienia seksualnego w równym stopniu jak ich partnerzy. Ponieważ tylko dzięki bezpośredniemu doświadczeniu pary mogą odkryć, czy są do siebie dopasowane pod względem potrzeb seksualnych i możliwości ich zaspokojenia. Oczywistym staje się sprawdzenie tego wcześniej, a nie ślepe wchodzenie w związek tak poważny i odpowiedzialny jak małżeństwo.

Seks przed ślubem

Istnieje jeszcze inna korzyść wynikająca ze zdobycia doświadczenia przed ślubem. Kiedy seks staje się dostępny tylko w ramach małżeństwa, zawsze istnieje pokusa, aby wyjść za pierwszą atrakcyjną osobę, byle tylko zdobyć dostęp do seksu. W czasach gdy współżycie przedmałżeńskie było bardzo potępiane, frustracje związane z własną płciowością zachęcały do małżeństwa zanim jeszcze ludzie stawali się wystarczająco dojrzali psychicznie. Wiadomo zaś, że wczesne małżeństwa są w bardzo dużym stopniu narażone na niebezpieczeństwo rozpadu.

Około połowa kobiet i mężczyzn, zawierających małżeństwo jako nastolatki jest narażonych na rozwód. W związku z tym popularność małżeństw w młodym wieku zaczyna słabnąć na korzyść związków, które zdobywają doświadczenie seksualne, zanim podejmą poważną decyzję o zawarciu małżeństwa.

Tematy z forum:

Wcześniejsze dojrzewanie

W obecnych czasach dojrzewanie następuje wcześniej niż w przeszłości. Czas pierwszej menstruacji przypada obecnie na 10-ty do 12-tego roku życia dziewczynki. Dla porównania sto lat temu wiek ten wynosił 16 lat. Bywają przypadki dziewczynek, u których pierwsza menstruacja występuje w wieku 8 - 9 lat. Kiedy wziąć to pod uwagę w połączeniu ze współczesną tendencją do odkładania małżeństwa na później, dla zrobienia pieniędzy lub kariery, to widać, że obecnie mamy znacznie dłuższy okres przedmałżeńskiej dojrzałości niż kiedykolwiek wcześniej.

Wcześniejsza dojrzałość fizyczna oznacza, że wiele młodych osób jest fizycznie przygotowanych do związku seksualnego w wieku młodszym niż to było u starszych pokoleń. Może to przynieść jednak poważny problem. Kluczowym staje się aby doradztwo w zakresie antykoncepcji i przekazywanych drogą płciową chorób stało się łatwo dostępne dla młodych ludzi, bądź poprzez rodziców i rodzinę, bądź przez lekarzy, szkoły i media. Równie ważne jest dyskutowanie o sprawach seksu w związkach międzyludzkich oraz możliwość wyrażania przez młodych ludzi swoich niepokojów odnośnie tych spraw.

Praktycznie każda kobieta w jakimś momencie życia szuka idealnego sposobu zapobiegania ciąży. Ale nawet, gdy już go wybierze, zwykle ma mnóstwo pytań o to, czy jest bezpieczny i jak go właściwie stosować, żeby działał naprawdę skutecznie.

Najlepiej na wszystkie wątpliwości odpowie oczywiście ginelokog, jednak nie zawsze podczas wizyty jest wystarczająco dużo czasu, by otrzymać wyczerpującą odpowiedź. Oto pytania powtarzające się najczęściej oraz wyjaśnienia.

czytaj dalej

W oczekiwaniu na małżeństwo

Dla niektórych ludzi podjęcie współżycia przed ślubem nie jest krokiem właściwym, nie czują oni takiej potrzeby. Decydują się zaczekać do ślubu zanim zaczną ze sobą współżyć.

Antykoncepcja

Jeżeli zależy nam na uniknięciu ciąży trzeba zastosować antykoncepcję, jako rzecz konieczną w seksie przedmałżeńskim. Nikt nie chce zdobyć doświadczenia kosztem niechcianej ciąży. Zadziwiające jednak jest to, że wiele młodych par, które nie chcą dzieci ciągle naraża się na to ryzyko.

Dawniej było to bardziej zrozumiałe, dlatego że niezamężnej kobiecie było bardzo trudno zasięgnąć porady dotyczącej środków antykoncepcyjnych jeśli takie były w ogóle dostępne. Ale od wielu już lat tego typu porady są dostępne zarówno w prasie, internecie, poradniach małżeńskich, oraz wielu innych miejscach.

Gdzie to zrobić?

Jednym z problemów związanych z seksem przedmałżeńskim u wielu par jest brak miejsca na spełnienie. Jeżeli oboje ciągle mieszkają ze swoimi rodzicami, to idealną sytuacją jest, jeżeli rodzice jednej ze stron zaproszą partnera swojej córki lub partnerkę ich syna do swojego domu.

Pary potrzebują czasu i prywatności na to, aby się odprężyć i poznać fizycznie. Ale zanim to się stanie, zarówno rodzice jak i młodzi powinni szczerze zadeklarować swoje stanowisko co do uczuć i poglądów na seks i związek z inną osobą. Obie strony muszą być przygotowane na wysłuchanie i poszanowanie swoich punktów widzenia i zachowywać się z taktem, wrażliwością i zrozumieniem względem uzgodnionego układu.

Motywy

Bez względu na to, czy w małżeństwie czy poza nim, nasze powody pragnienia seksu mogą przybierać różne formy od żądzy, poprzez potrzebę komfortu psychicznego po zwykłe przyzwyczajenie.

Powody, dla których podejmujemy współżycie przed ślubem, szczególnie z nowym partnerem, mogą być jeszcze bardziej urozmaicone: ciekawość, pragnienie doświadczenia, nadzieja na scementowanie związku lub nacisk partnera. Motywy każdego z partnerów mogą się także różnić.

W badaniach prowadzonych nad seksualnymi zachowaniami młodych ludzi, 46% pytanych chłopców twierdziło, że żądza była powodem ich pierwszego zbliżenia z dziewczyną, podczas gdy 25% przypisało to ciekawości. Wśród dziewcząt, natomiast, 42% przypisało powód miłości i tylko 13% ciekawości.

Rozwój seksualny i emocjonalny

Niektórzy partnerzy pasują do nas w pewnym etapie naszego rozwoju emocjonalnego, ale nie byliby dobrzy dla trwałych związków. Podobnie osoby lubiące zmiany mogą wyjść lepiej doświadczając bardziej urozmaiconego i szerszego życia, zanim w końcu się ustatkują, jeżeli się to w ogóle stanie.

Dopasowanie seksualne

Wielu młodych ludzi czuje się zmuszonych do podjęcia współżycia w swoich związkach jeszcze zanim stają się do tego gotowi. Często później żałują tej decyzji.

Ludzie, których pociągają osoby całkiem się od nich różniące, muszą zrozumieć czy jest to tylko faza w ich rozwoju, czy też trwała podstawa dla ich związku. Całkiem często zdarza się, że sądzą oni, że mogą zmienić swojego partnera i wyciągnąć z niej lub niego cechy, których nikt inny nie jest świadomy. Tacy ludzie muszą szczególnie zadbać o to, aby sprawdzić czy potrzeby seksualne obu stron są jednakowe, zanim zdecydują się na trwały związek. Ktoś z dużymi potrzebami seksualnymi może być przyciągany przez "lodową księżniczkę", może to być powodem niepowodzenia związku, gdy ich potrzeby seksualne okażą się całkiem odmienne.

Podobnie, ktoś lubiący bardziej urozmaicony seks może nie być w stanie pokonać barier u swojej bardziej umiarkowanej w tej sferze partnerki lub partnera. Może to spowodować rozpad związku i wzajemną niechęć do siebie.

Przede wszystkim jednak osoba, która jest uczuciowa i otwarta może czuć się zraniona i odrzucona przez partnera, który nie umie odpowiadać na jej spontaniczne zachowanie, uściski i pieszczoty. Lepiej więc sprawdzić to przed małżeństwem, niż gdy jest już na to za późno. Niektóre jednak pary, które są do siebie dopasowane seksualnie nie muszą się zgadzać ze sobą na tyle, aby móc zawrzeć związek małżeński. Bycie nastrojonymi seksualnie jest tylko jednym z aspektów szans na pomyślne i szczęśliwe małżeństwo.

Jednym z najbardziej pozytywnych aspektów seksu przed małżeństwem jest to, że może on pomóc w tworzeniu bardziej dojrzałego związku, jeżeli nie jesteśmy w stanie wyrazić swojego seksualnego ja, możemy skończyć na ogniskowaniu zbyt dużej uwagi na tym i zaniedbać inne aspekty związku między dwojgiem ludzi.

Zwracanie zbyt małej uwagi na seks jest równie niebezpieczne. Doświadczenie seksualne pomaga nam postawić seks w perspektywie jako ważny, ale nie jedyny składnik szczęśliwego związku.

Pokrewne artykuły