Ujście pochwy (vagina)

Ujście pochwy jest częściowo przesłonięte błoną dziewiczą - hymeną (hymen). Podział błon dziewiczych pod względem struktury jest bardzo obszerny. W zależności od liczby otworów w błonie, wyróżnia się błony jednootworowe (jednookienkowe), dwuokienkowe, wielookienkowe lub siatkowate (rzadko). Błona dziewicza jest fałdem błony śluzowej o różnym stopniu rozwoju, ukrwienia i unerwienia. Usunięcie błony dziewiczej czyli defloracja następuje podczas pierwszego aktu seksualnego (defloracja częściowa). Całkowita jednak defloracja następuje podczas porodu. Po porodzie po błonie dziewiczej pozostają tzw. strzępki mirtowate.Część położona między ujściem pochwy a odbytem określa się mianem krocza.

Uwaga!

Zdjęcia tu zamieszczone pełnią rolę informacyjną i edukacyjną oraz mają za zadanie pokazać budowę i położenie żeńskich, zewnętrznych narządów płciowych. W żaden sposób nie mogą być kojarzone i identyfikowane z materiałami pornograficznymi.

Pokrewne artykuły