Striptiz Gosia

Pytanie 1
Ile w przybliżeniu jest w stanie przepompować krwi serce dorosłego mężczyzny w stanie spoczynku podczas jednego skurczu (uderzenia)?
fotka 160 mililitrów

70 mililitrów

45 mililitrów