Współczynnik Pearla dla Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly

Aby określić Indeks Pearla dla danej metody antykoncepcyjnej wymagane jest przeprowadzenie obserwacji i analizy około 10 000 cykli menstruacyjnych kobiet. Po wielu latach badań nad Lady-Comp i Baby-Comp oraz pozyskaniu danych na temat charakterystyki cykli dziesiątek tysięcy zbadanych kobiet, stosujących metodę termiczną ustalania terminu owulacji, stworzono program komputerowy umieszczony w urządzeniach, który precyzyjnie określa moment owulacji. Skuteczność urządzeń jest potwierdzona przez same użytkowniczki jak również przez naukowców, którzy po przeprowadzeniu testów klinicznych Lady-Comp i Baby-Comp ustalili, że Lady-Comp i Baby-Comp charakteryzują się wartością Indeksu Pearla na poziomie 0,7. Znaczy to, że urządzenia skutecznością dorównują tabletkom antykoncepcyjnym.

Daje to 99,3% gwarancję skuteczności.

Pokrewne artykuły

  • Współczynnik Pearla

    Współczynnik lub inaczej wskaźnik Pearla określa ryzyko zaistnienia ciąży pomimo prawidłowego stosowania metody antykoncepcji. Wskaźnik ten oparty jest na prawach statystyki. Jego wielkość ma za zadanie poinformowanie o tym jak skuteczna jest dana metoda antykoncepcji...