Jak stosować Baby-Comp, Lady-Comp i Pearly

Urządzenia Lady-Comp/Baby-Comp są zasilane wewnętrznym akumulatorem. Po otrzymaniu urządzenia należy akumulator ładować przez 24 godziny za pierwszym razem a przy następnych ładowaniach przez 12 godzin, ładowarką wchodzącą w skład pakietu. Urządzenie z naładowanym akumulatorem będzie działać przez około miesiąc czasu. Lady-Comp/Baby-Comp informuje o konieczności ponownego naładowania poprzez wyświetlenie symbolu BA 9-1. Pomiarów temperatury należy dokonać zaraz po przebudzeniu, bez wstawania z łóżka, zanim organizm będzie aktywny. Przed pierwszym użyciem Lady-Comp/Baby-Comp należy przerwać przyjmowanie pigułek antykoncepcyjnych i odczekać do pojawienia się pierwszej fizjologicznej miesiączki, w przypadku stosowana wcześniej spirali wewnątrzmacicznej (wkładka) należy ją usunąć. Lady-Comp/Baby-Comp jest włączane poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku, na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas. Lady-Comp/Baby-Comp wyłącza się automatycznie, jeśli przez 30 sekund nie będzie naciskany żaden przycisk. Wyłączanie ręczne polega na wciśnięciu przycisków "+" i "-" jednocześnie na wyświetlaczu wtedy pojawi się czas alarmu.

Przyciski funkcjonalne

Przycisk okrągły - służy do zmiany poziomów oraz do ustawienia urządzenia. Aby ustawić Lady-Comp/Baby-Comp należy przycisnąć okrągły przycisk i trzymać przez 5 sekund. Wyświetlacz miga, jest gotowy do ustawień. Data i czas są ustawiane za pomocą przycisków "+" i "-". Po ustawieniu należy znowu nacisnąć okrągły przycisk i trzymać przez 5 sekund. Potwierdzenie ustawień zachodzi poprzez sygnał akustyczny i zaprzestanie migania wyświetlacza. Przycisk "+" - służy do przechodzenia do kolejnych informacji na danym poziomie oraz do potwierdzania danych. Jedno przyciśnięcie "+" powoduje przejście o jedną jednostkę. Przycisk "-" - służy do wracania z kolejnych informacji na danym poziomie oraz do wprowadzania korekty danych.

Ustawienie alarmu

Po włączeniu urządzenia wyświetla się aktualna godzina. Należy wcisnąć przycisk "-" jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się czas alarmu, następnie należy przycisnąć i trzymać przez 5 sekund krągły przycisk czas alarmu miga. Poprzez naciskanie przycisków "+" i - można ustawić godzinę alarmu. Następnie znów naciskać okrągły przycisk przez 5 sekund, teraz można nastawić minuty alarmu w ten sam sposób jak godzinę alarmu. Po tych czynnościach należy potwierdzić ustawienie alarmu przez naciskanie okrągłego przyciski przez 5 sekund. Po tym miganie ustaje i daje się słyszeć sygnał akustyczny. Aby budzik był aktywny należy wcisnąć przycisk "-"; symbol dzwonka miga, następnie należy wcisnąć przycisk "+"; symbol dzwonka świeci, budzik jest aktywny. Aby rano wyłączyć sygnał alarmu należy nacisnąć którykolwiek przycisk.

Wprowadzenie wartości BMI

Aby Lady-Comp/Baby-Comp działało precyzyjnie należy wprowadzić dane o wartości BMI, datę urodzenia, wzrost i wagę. Poprzez równoczesne wciśnięcie przycisków "+" i "-" przez 5 sekund urządzenie jest gotowe do wprowadzenia tych danych. Najpierw pojawia się rok urodzenia. Przez użycie przycisków "+" i "-" można ustawić rok urodzenia, aby potwierdzić przycisnąć okrągły przycisk przez 5 sekund. Poprzez ponowne naciśnięcie okrągłego przycisku należy wprowadzić dane o wzroście, potwierdzając przez przyciśnięcie okrągłego przycisku przez 5 sekund. Następnie ponownie nacisnąć okrągły przycisk należy wprowadzić dane o wadze i potwierdzić przyciskając okrągły przycisk przez 5 sekund. Następnie należy w celu zachowania danych i powrotu do stanu wyjściowego nacisnąć okrągły przycisk.

Pomiary temperatury

Pomiarów temperatury należy dokonywać codziennie rano po przebudzeniu bez wstawania z łóżka. Pomiaru najlepiej dokonywać o tej samej porze. Lady-Comp/Baby-Comp dopuszcza limit czasu, kiedy należy pobrać temperaturę, jest to 6 godzin. Są to 3 godziny przed i 3 godziny po czasie dokonania pomiaru temperatury poprzedniego dnia. Podczas wyznaczonego limitu czasu pomiaru temperatury świeci się symbol termometru. W przypadku nie dokonania pomiaru danego dnia należy nastawić budzik na następny dzień. Pomiaru dokonuje się raz dziennie. Zalecane jest, aby codziennie nastawiać budzik, choć nie jest to konieczne. Jeśli użytkowniczka zbudzi się w czasie trwania limitu czasu pomiaru temperatury, ale wcześniej niż jest nastawiony budzik, powinna zmierzyć temperaturę zaraz po przebudzeniu. Jeśli użytkowniczka zbudzi się po zakończeniu limitu czasu pomiaru, wtedy pomija w tym dniu pomiar temperatury. Aby pobrać temperaturę bazalną ciała należy zaraz po przebudzeniu umieścić końcówkę z sensorem w ustach pod językiem w położeniu bocznym. Nie ma znaczenia czy będzie to w lewo czy w prawo. Ważne jest, aby umieszczać sensor zawsze w ten sam sposób i w czasie pomiaru nie ruszać nim. Pozwoli to na szybkie uzyskanie precyzyjnych wyników. W czasie pomiaru temperatury symbol termometru miga, sam pomiar trwa około 60 sekund, koniec pomiaru jest sygnalizowany dźwiękiem a na wyświetlaczu pokazana jest wartość temperatury. Wyświetlacz Lady-Comp/Baby-Comp pokazuje zakres temperatur od 34,50 do 41,00° C z dokładnością do 0,01 stopnia Celsjusza. Pomiar temperatury można odwołać w danym dniu poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków "+" i "-". Gdy w trakcie pomiaru temperatury okaże się, że użytkowniczka ma gorączkę (powyżej 37,80° C) i na wyświetlaczu pojawi się literka "F" zalecane jest przerwanie pomiaru. Takie "nienormalne" wartości pomiaru zakłócają obraz cyklu i powodują zwiększenie ilości dni oznaczonych jako płodne (czerwone). Dlatego w czasie przeziębienia lub przyjmowana leków należy pominąć pomiar temperatury w tych dniach.

Wprowadzanie danych o miesiączce

Na początku używania Lady-Comp/Baby-Comp możliwe, że symbol "M" będzie migał po dokonaniu pomiaru temperatury. Wtedy należy: gdy użytkowniczka miesiączkuje nacisnąć przycisk "+", symbol "M" świeci; gdy użytkowniczka nie miesiączkuje należy nacisnąć przycisk "-", symbol "M" przestaje świecić. Sygnał dźwiękowy potwierdza przyjęcie danych. W momencie, gdy Lady-Comp/Baby-Comp nauczy się już cyklu kobiety "pyta" o miesiączkę na dwa dni przed o terminem pojawienia się miesiączki (symbol "M" miga). Urządzenie "pyta" w ten sposób użytkowniczkę przez 3 kolejne dni od rozpoczęcia miesiączki. W przypadku, gdy miesiączka pojawi się wcześniej niż Lady-Comp/Baby-Comp zapyta o ten fakt należy samemu uruchomić tę opcję poprzez naciśnięcie okrągłego przycisku, na wyświetlaczu pojawi się aktualny raport o dniu płodnym/niepłodnym oraz wartość porannego pomiaru temperatury. Następnie należy ponownie nacisnąć okrągły przycisk przez 5 sekund, symbol "M" miga; kolejno należy wcisnąć przycisk "+" i symbol "M" świeci. W kolejnych dniach Lady-Comp/Baby-Comp będzie automatycznie pytać o miesiączkę.

Kolorowe diody

Lady-Comp/Baby-Comp dostarcza codziennej informacji o płodności za pomocą kolorowych diod:

  • czerwona dioda oznacza dzień płodny; migająca czerwona dioda znaczy optimum płodności, owulacja;
  • żółta dioda oznacza czas, kiedy urządzenie uczy się lub dzień, kiedy pominięto pomiar temperatury, spóźnienie owulacji;
  • zielona dioda oznacza dzień niepłodny.

Zawiadomienie o ciąży

Lady-Comp powiadamia o możliwej ciąży w 15 dni po zapłodnieniu poprzez jednoczesne miganie żółtej, zielonej i czerwonej diody. Ciąża jest potwierdzona w 18 dniu po zapłodnieniu a urządzenie informuje o tym przez stałe świecenie wszystkich diod. Baby-Comp powiadamia o możliwej ciąży już w 4-5 dni po zapłodnieniu. Taka informacja pojawi się, gdy, po współżyciu został naciśnięty przycisk z kółeczkami oznaczającymi współżycie. Baby-Comp informuje o prawdopodobnej ciąży migającą kolejno czerwoną, żółtą i zieloną diodą. Po 15 dniach urządzenie daje znać o możliwej ciąży poprzez miganie kolorowych diod. Po 18 dniach ciąża jest potwierdzona a diody świecą się.

Po porodzie

Po urodzeniu dziecka kobieta jest niepłodna przez 6 tygodni. Po tym czasie zalecane jest we wszystkich wypadkach powrócić do stosowania Lady-Comp/Baby-Comp. Na początku urządzenie będzie wskazywało żółtą diodę. Następnie po ustabilizowaniu się gospodarki hormonalnej kobiety po porodzie Lady-Comp/Baby-Comp zacznie wskazywać dni płodne i niepłodne.

Prognoza o dniach płodnych i niepłodnych

Lady-Comp/Baby-Comp mają możliwość na podstawie uzyskanych informacji podać prognozę o stanie płodności na następne 6 dni. W tym celu należy nacisnąć okrągły przycisk, następnie nacisnąć przycisk, "+" aby dostać się do jednostki informującej o płodności, następnie, aby zobaczyć prognozę na następne 6 dni przez kilkakrotne naciskanie przycisku "+". Należy jednak pamiętać, że jest to tylko prognoza i może ona się różnić od stanu faktycznego. Wiarygodne i pewne są informacje dostarczane każdego dnia po pomiarze temperatury przez Lady-Comp/Baby-Comp.

Cykle bezowulacyjne

Jeśli pojawił się cykl bezowulacyjny Lady-Comp/Baby-Comp poinformuje o tym użytkowniczkę. W takim przypadku pali się czerwona dioda. Możliwe jest wystąpienie około 20 % cykli bezowulacyjnych. Jeśli procent tych cykli jest większy możemy dostarczyć wydruk z urządzeń Lady-Comp/Baby-Comp, który może być bardzo przydatny w czasie wizyty u ginekologa. Na podstawie danych z Lady-Comp/Baby-Comp możliwe jest zdiagnozowanie niewydolność ciałka żółtego. Oba produkty wskazują dane z zapamiętanych dni; Lady-Comp z 180 dni; Baby-Comp z 250 dni. Dane te obejmują średnią długość cyklu, ilość cykli, wzrost temperatury po owulacji, czas owulacji; ponadto Baby-Comp podaje procent cykli bezowulacyjnych, niewydolność ciałka żółtego.

Zmiana stref czasowych

W przypadku podróży do innej strefy czasowej istnieje możliwość zmiany daty i godziny w Lady-Comp/Baby-Comp na czas lokalny. W dniu podróż nie należy dokonywać pomiaru temperatury.

Praca w systemie zmianowym

W przypadku pracy w systemie zmianowym należy tak ustawić alarm i limit czasowy pomiaru temperatury, aby był on dostosowany do czasu snu. Pomiaru należy dokonać po przebudzeniu.

Zmiana czasu letni/zimowy

Istnieje możliwość przestawiania zegara w czasie zmiany czasu.

Czyszczenie końcówki z sensorem

Końcówka z sensorem może być czyszczona przy użyciu ciepłej wody. Zalecane jest dość częste czyszczenie. Nie należy używać chemicznych detergentów ani alkoholu.

Wydruk danych

Przechowywane dane w pamięci Lady-Comp/Baby-Comp mogą zostać wydrukowane (ostatnie 180 dni z Lady-Comp, 250 dni z Baby-Comp i 99 dni z pearly) a wyniki skonsultowane z lekarzem ginekologiem.

Testowanie urządzenia

W czasie pierwszego testowania urządzenia są przedstawiane pewne przykładowe dane. Dane te są automatycznie wykasowane podczas pierwszego pomiaru temperatury. Testowanie urządzenia polega na włączeniu i po ukazaniu się na wyświetlaczu godziny wciśnięciu przycisku "+" 3 razy. Lady-Comp/Baby-Comp wyświetla po kolei wszystkie poziomy na wyświetlaczu oraz ikonki. W ten sposób Lady-Comp/Baby-Comp samo się testuje, o czym informuje przez wyświetlacz. Po zakończonym teście na wyświetlaczu pojawia się godzina i zaświeci się symbol termometru. Po naciśnięciu okrągłego przycisku symbol termometru miga, co znaczy, że Lady-Comp/Baby-Comp jest gotowy do dokonania pomiaru temperatury. Jeżeli nie będzie pomiaru temperatury należy wcisnąć przyciski "+" i "-" jednocześnie.

Ilość dni czerwonych

Im bardziej regularne są pomiary temperatury, szczególnie na początku używania Lady-Comp/Baby-Comp tym szybciej urządzenie uczy się cyklu użytkowniczki i wtedy liczba "zielonych" dni zwiększa się systematycznie a ilość dni czerwonych zostaje ograniczona do minimum a przez to dokładnie określony moment jajeczkowania. W momencie, gdy Lady-Comp/Baby-Comp nie dostaje przez dłuższy czas żadnych informacji lub otrzymuje informacje, których nie może zanalizować wtedy zwiększa się ilość "żółtych" dni.